திருச்சிற்றம்பலம் – Reference

திருச்சிற்றம்பலம் – Reference

திருச்சிற்றம்பலம் என்றால் என்ன? அதைப் பற்றிய சிறு விளக்கம் நம் நகைச்சுவை குறும்படம் “தமிழனாக இருந்தால் ஷேர் செய்யவும்” இல் இருக்கிறது.

திருச்சிற்றம்பலம் பற்றிய சிறிய சிறந்த விளக்கமாக அதைத் தொகுத்திருக்கிறேன்.

பார்க்காதவர்கள் பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


Please “subscribe” to our Films and fans channel, Like, Comment and share maximum.

#தமிழனாகஇருந்தால்ஷேர்செய்யவும்
#குறும்படம் #சிவஷங்கர்ஜெகதீசன்
#நகைச்சுவை
#TamizhanaagaIrundhaalShareSeiyavvum
#ShortFilm #SivashankarJagadeesan
#Comedy


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.