கேபிள் Connection

கேபிள் Connection

எனக்கு சினிமாவில் தெரிந்த முதல் Connection… அண்ணன் Cable Sankar அவர்கள்.

இந்த முதல் குறும்படத்தின் #firstlook , #secondlook அவரும் மணி ஜி அவர்களும் வெளியிடுவதே பொருத்தமாக இருக்கும் என அவர்களிடம் முன்னரே சொல்ல அவர்களும் சம்மதித்திருந்தார்கள்.

இவர்களுடன் பல மகிழ்ச்சியான தருணங்களை கடந்திருக்கிறேன். இவர்கள் இருவரையும் இன்று சந்தித்து பேசி சந்தோஷமான நாளாக இந்நாள் அமைந்திருக்கிறது.

#தமிழனாகஇருந்தால்ஷேர்செய்யவும்
#குறும்படம் #சிவஷங்கர்ஜெகதீசன்

#TamizhanaagaIrundhaalShareSeiyyavum
#ShortFilm #SivashankarJagadeesan
#FirstLook #SecondLook

கேபிள் Connection

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.