புதிய புத்தகங்கள்

புதிய புத்தகங்கள்

நம் #வாசிப்புப்போட்டி2021 பரிசளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற இளம் எழுத்தாளர்கள் அளித்த புத்தகங்கள், வீட்டிற்கு வந்த புத்தகங்கள் மற்றும் நேற்று வெளியே சென்று வாங்கிய புத்தகங்கள்.

புத்தகங்கள் அளித்த தோழர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

புதிய புத்தகங்கள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.