#வாசிப்புப்போட்டி2021 மற்றும் #filmreviews2021 பரிசளிப்பு விழா – விழா Banner

#வாசிப்புப்போட்டி2021 மற்றும் #filmreviews2021 பரிசளிப்பு விழா

15-ஏப்ரல்-2022(வெள்ளி) மாலை 5 மணிக்கு.

அனைவரும் வருக!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.