மருந்துகள் விலையேற்றம்

மருந்துகள் விலையேற்றம்

மருந்து, மாத்திரைகளின் விலை ஏப்ரல் முதல் 10 சதவீதம் உயர்கிறது. அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கான மருந்துகளை அடுத்த 3 நாட்களுக்குள் வாங்கினால் ₹2000- ₹4000 வரை மிச்சப்படுத்தலாம்.

Medicines Price Hike

Medicines in India are set to have a price hike of 10% from April, 2022. Buying medicines in the next 3 days will save ₹2000 – ₹4000.

#SivashankarJagadeesan

Medicines Price Hike

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.