வெட்கமறியாத ஆசைகள் – பதிவு 8

இன்று எழுத்தாளர், இயக்குநர் தொல்காப்பியன் மற்றும் இயக்குநர் #அமீர் அவர்களுக்கு “வெட்கமறியாத ஆசைகள்” சிறுகதைத் தொகுப்பை வழங்க முடிந்தது.

#வெட்கமறியாதஆசைகள் #சிறுகதைத்தொகுப்பு #சிவஷங்கர்ஜெகதீசன்
#vetkamariyadhaaasaigal #shortstories #sivashankarjagadeesan #director #Ameer

இயக்குநர் அமீர், எழுத்தாளர், இயக்குநர் தொல்காப்பியன்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.