வெட்கமறியாத ஆசைகள் – நூல் விமர்சனம் வண்ணக்கதிர்- சைதை ஜே

“தீக்கதிர்”-வண்ணக்கதிர்- “புத்தக மேசை” பகுதியில் “வெட்கமறியாத ஆசைகள்” சிறுகதைத் தொகுப்பு பற்றி சைதை ஜே எழுதிய வாசிப்பனுபவம் வெளியாகியுள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.