வெட்கமறியாத ஆசைகள் குறிப்பு – குமுதம் வார இதழ் -18-8-2021

“குமுதம்” இந்த வார இதழில் (18-8-2021) “வெட்கமறியாத ஆசைகள்” சிறுகதைத் தொகுப்பு பற்றிய சிறு குறிப்பு வந்திருக்கிறது. ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.