ரப்பர் வளையல்கள் குறிப்பு – தினமலர் -26-8-2021

இன்றைய தினமலரில்(26-Aug-2021) படிக்கலாம் வாங்க பகுதியில் “ரப்பர் வளையல்கள்” சிறுகதைத் தொகுப்பு பற்றிய குறிப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.