புத்தகங்கள் – Commonfolks தளத்தில்

“ரப்பர் வளையல்கள்” மற்றும் “வெட்கமறியாத ஆசைகள்” சிறுகதைத்தொகுப்புகள் இப்போது Commonfolks தளத்தில் கிடைக்கும்.‌

புத்தகங்களின் இணைப்பு கீழே.

https://www.commonfolks.in/books/d/vetkamariyaatha-aasaigal

https://www.commonfolks.in/books/d/rubber-valaiyalgal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.