புத்தகங்கள் – Commonfolks தளத்தில்

“ரப்பர் வளையல்கள்” மற்றும் “வெட்கமறியாத ஆசைகள்” சிறுகதைத்தொகுப்புகள் இப்போது Commonfolks தளத்தில் கிடைக்கும்.‌

புத்தகங்களின் இணைப்பு கீழே.

https://www.commonfolks.in/books/d/vetkamariyaatha-aasaigal

https://www.commonfolks.in/books/d/rubber-valaiyalgal

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.