ரப்பர் வளையல்கள் – பதிவு 9

ரப்பர் வளையல்கள் – பதிவு 9

ரப்பர்வளையல்கள் சிறுகதைத் தொகுப்பின் 19 சிறுகதைகளையும் படித்து கதைகளை புரிந்துணர்ந்து அவற்றை நான்கு பக்கங்களில் கடிதமாக எழுதி வீட்டிற்கே அனுப்பியிருந்தார் நண்பர் ßøss Pradhap . மனமார்ந்த நன்றிகள் பிரதாப்.

#SivashankarJagadeesan #RubberValaiyalgal #சிறுகதைகள் #shortstories #சிவஷங்கர்ஜெகதீசன்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.