ரப்பர் வளையல்கள் – பதிவு 8

ரப்பர் வளையல்கள் – சிவஷங்கர் ஜெகதீசன்

#ரப்பர்வளையல்கள் சிறுகதைத் தொகுப்பு பற்றிய நூல் விமர்சனம் இந்த மாத “அன்பு பாலம்” இதழில் வெளிவந்துள்ளது. நன்றி Vijay Anand சார்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.