ரப்பர் வளையல்கள் – பதிவு 7 – தோழர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன்

தோழர் ஜி ராமகிருஷ்ணன்

CPI(M) அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் தோழர். #ஜிராமகிருஷ்ணன் அவர்களை சந்தித்து நிறைய நேரம் பேச முடிந்தது. Agile Methodologies பற்றி ஆர்வத்துடன் கேட்டறிந்தார். #பாரதிபுத்தகாலயம் சென்று வாங்கிய “இன்றைய இந்தியா- மூன்று ஆய்வறிக்கைகள்” பற்றிக் கூறிய போது எந்த புத்தகம் என ஆர்வத்துடன் கேட்டார்.

CPIM Tamilnadu #CPIM
#சென்னைபுத்தககண்காட்சி #TamilLiterature #CBF2021 #ChennaiBookFair2021 #44chennaibookfair

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.