ரப்பர் வளையல்கள் – பதிவு 6

இன்று சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் “ரப்பர் வளையல்கள்” சிறுகதைத் தொகுப்பை எழுத்தாளர் #எஸ்ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு வழங்க முடிந்தது.

#Writer #SRamakrishnan #சென்னைபுத்தககண்காட்சி #TamilLiterature #CBF2021 #ChennaiBookFair2021 #44chennaibookfair

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.