ரப்பர் வளையல்கள் – பதிவு 4

இன்று எழுத்தாளர் பாஸ்கர் சக்தி மற்றும் விஜயகுமார் கண்ணன் அவர்களை சந்தித்து ரப்பர் வளையல்கள் சிறுகதைத் தொகுப்பை வழங்க முடிந்தது.

#வாசகசாலை #வாசகசாலைமுப்பெரும்விழா
#வாசகசாலைமுப்பெரும்விழா2020

#RubberValaiyalgal #shortstories #SivashankarJagadeesan #ரப்பர்வளையல்கள் #சிறுகதைகள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.