ரப்பர் வளையல்கள் – சிவஷங்கர் ஜெகதீசன் – புத்தகமாக வாங்க

ரப்பர் வளையல்கள் – சிவஷங்கர் ஜெகதீசன் – புத்தகமாக வாங்க

ரப்பர் வளையல்கள் சிறுகதைத் தொகுப்பு புத்தகமாக(Paperback) Amazon மற்றும் Flipkart செயலிகளில் இப்போது கிடைக்கும்.

Pothi இணையதளத்திலும் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

இணைப்பு:

Amazon(IN):

https://www.amazon.in/dp/1637540175?ref=myi_title_dp

Flipkart:

https://www.flipkart.com/rubber-valaiyalgal-short-stories-tamil/p/itm33de756e58c97?pid=9781637540176

Pothi:

https://store.pothi.com/book/sivashankar-jagadeesan-rubber-valaiyalgal/

#RubberValaiyalgal #shortstories #SivashankarJagadeesan #ரப்பர்வளையல்கள் #சிறுகதைகள்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.