உழைப்பாளி மருத்துவமனை – ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை மையம் Dr. வீரபாபு – சாலிகிராமம்

உழைப்பாளி மருத்துவமனை – ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை மையம் Dr. வீரபாபு – சாலிகிராமம்

சித்த மருத்துவத்தில் கொரோனா நோயாளிகளை குணப்படுத்தி வந்த வீரபாபு அவர்கள் ‘உழைப்பாளி மருத்துவமனை தொடங்குகிறார். ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை மையமாக சித்தா மற்றும் அலோபதி மருத்துவ முறைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என தெரிகிறது.

இவர் ஏழை எளிய மனிதர்களுக்காகவே ₹10 மட்டுமே சிகிச்சைக்கு வாங்க போவதாக கூறுகிறார்கள். இவருடைய நல்ல நோக்கம் மற்றும் செயலுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.