ஆரஞ்சு பழங்கள் 1 கிலோ- ₹ 199

ஆரஞ்சு பழம் கிலோ- ₹ 199

ஆரஞ்சு பழங்கள் ₹65-₹75 விலையிலேயே தான் இருக்கும். Covid19 பரவ ஆரம்பித்தவுடன் Vitamin C, நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி என சொல்லி ஆரஞ்சு பழங்கள் கிலோ ₹199 க்கு விற்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள்.

Orange 1 kg = ₹199

தமிழக அரசின் Covid19 டயட்டில் காலை 11 மணிக்கு ஆரஞ்சு எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் கொடுக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த அநியாய விலையேற்றத்தினால் மூன்று மடங்கு கொடுத்து வாங்க விருப்பமில்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் அதை விட்டு விட வேண்டியிருக்கிறது. #COVID19

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.