43 வது சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – வாங்கிய புத்தகங்கள்

43 வது சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – வாங்கிய புத்தகங்கள்

இதுவரை வாங்கிய புத்தகங்கள் 8.

1. சூல் – சோ. தர்மன்
2. மழைக்கால ராத்திரியும் மூன்று கனவுகளும் – ந. முருகேச பாண்டியன்
3. இன்னொரு பறத்தல் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

4. மழைமான் – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
5. ரயில் நிலையங்களின் தோழமை – எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
6. பூவரசம் வீடு – பாஸ்கர் சக்தி
7. கடலோரக் கிளிஞ்சல்கள் – பாஸ்கர் சக்தி
8. இனப்படுகொலைகள் – குகன் கண்ணன்

#43வதுபுத்தககண்காட்சி #43rdChennaiBookFair2020
#CBF2020
#43rdCBF2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.